• Skupština Grada Požarevca
 • MUP Požarevac
 • Opštinsko javno Pravobranilaštvo Požarevac
 • Opštinsko javno Tužilaštvo Požarevac
 • Osnovni Sud Požarevac
 • JP PTT Saobraćaj “Srbija”
 • “Zavod za zaštitu javnog zdravlja” Požarevac
 • “Turistička organizacija Požarevac”
 • JP “Reč naroda” Požarevac
 • “RUJP Požarevac” Požarevac
 • Veterinarska stanica Požarevac
 • “Elektromorava” Požarevac
 • Opšta bolnica “Voja Dulić” Požarevac
 • Republički Fond PIO Požarevac
 • JP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac
 • JP “Toplifikacija” Požarevac
 • Galerija Milene Pavlović Barili Požarevac
 • Istorijski arhiv Požarevac
 • K.P.Z. “Zabela”
 • “Autotransport” doo Kostolac
 • “Kostolac Usluge” doo Kostolac
 • “RIO” Kostolac
 • “FIO Kostolac” Kostolac
 • PD “GEORAD” Drmno
 • Sportski centar Veliko Gradište
 • Oštinska uprava Malo Crniće
 • Opštinska uprava Kučevo
 • Centar za kulturu Kučevo
 • Opštinski Sud Kučevo
 • J.K.P. “Kučevo” Kučevo
 • Centar za socijalni rad Kučevo
 • Centar za kulturu Majdanpek
 • Opštinska uprava Majdanpek
 • Fabrika bakarnih cevi Majdanpek